Se Sokolem do života

Posted in Aktuality


Registrace do nejrožšířenějšího projektu pro rozvoj pohybových dovedností u dětí ve věku 3-6 na rok 2021/22 je otevřena:
https://www.sesokolemdozivota.cz/

Rozpohybujme děti se sokolem Pepíkem.

Smyslem tohoto projektu je rozvoj pohybové gramotnosti u předškolních dětí za pomoci pohybových a rozumových aktivit. Cílem je, aby co nejvíce dětí začlenilo pohyb do budoucího života a naučily se ho mít rády.
Účast na celém projektu není vázána na členství v Sokole.
Pro jednotlivé děti, které nemají v okolí svojí jednotu nebo českou školu, objedná materiály jednota Sokolu Luzern