Česká škola

Posted in Česká škola

Vážení ,

představuje se Vám škola s více než devítiletou tradicí. Najdete ji ve Wallisellenu nedaleko Curychu. Je dobře dostupná místním i dojíždějícím žákům a poskytuje kvalitní vzdělávání. Výuka ve škole probíhá podle vzdělávacího programu ČŠBH a obsahově se řídí Rámcovým vzdělávacím programem  MŠMT ČR  pro 1.-9. třídu V rámci výuky žáci pronikají do tajů dějin českého národa  a poznávají a objevují Českou republiku. Zakladatelkou a ředitelkou je Jana Vaňková. Program je rozdělen na předškolní a školní výuku. 

Podrobne informace naleznete na webu https://csbhzh.wixsite.com/csbhzhhttp://www.csbh.cz/curych , případně nás můžete sledovat na facebooku: https://www.facebook.com/Česká-škola-bez-hranic-Curych-531340230407113/

 

KAŠPÁREK – LOUTKOVÉ DIVADLO SOKOLA PRAŽSKÉHO

Ku příležitrosti oslav 10. výročí založení České školy bez hranic Curych k nám v sobotu 29. 9. 2018 přijede vzácný host- Kašpárek! Je mu již skoro 90 let, přesto svým elánem a příběhy rozdává radost a smích nejen dětem v hledišti. Tentokrát si pro nás připravil pohádku „Zlaté srdce“.

http://kasparek.sokolprazsky.cz/o-nas/historie/

S nejmladším dětským sborem Pastelka ze ZUŠ Louny, si společně zazpíváme a připomenme myšlenky a oblíbené lidové písničky Jana Masaryka i jeho otce T.G.Masaryka v autorském hudebním pořadu Daniela Dobiáše. Zazní například „Ach synku, synku“ nebo „Teče voda, teče“ a spousta dalších, které určitě znáte. Oslavíme tak nejen 10. leté výročí naší školy, ale i 100 leté výročí založení republiky.

http://www.zuslouny.cz/

Bližší informace naleznete v odkazu zde. Přihlásit se můžete prosím zde.